Våra sjöar Djuptjärn och Svarttjärn

Djuptjärn


Öring, regnbåge
Spinn, mete, flugfiskeSvarttjärn


Öring, regnbåge
Enbart flugfiske


Följande regler gäller:
Max 5 fiskar per kort
Endast fiske från land. Med 1st spö per fiskare

Sjöarna har regelbundna isättningar.

Sjöarna är handikappanpassade med kastplatser, vindskydd och handikapptoaletter.Inplantering

2021-10-05

Inplantering

2021-09-09

Inplantering

2021-08-25

Inplantering

2021-07-16